Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Biuro Świadczeń Federalnych
 

Dział Świadczeń Federalnych świadczy usługi w zakresie:

 • Przyjmowania podań o świadczenia emerytalne i rentowe
 • Zgłaszania zmian statusu, takich jak zmiany adresu, zawiadomień o nieotrzymanych płatnościach, zgłoszeń zgonów itp.
 • Pomocy w rozmaitych sytuacjach związanych z kontynuacją prawa do świadczeń, takich jak wstrzymanie wypłat, druki szkolne, zwrot nadpłat, roczne kwestionariusze itp.
 • Przystępowania oraz rezygnacji z ubezpieczenia Medicare
 • Wyznaczania przedstawicieli dla osób niepełnosprawnych
 • Przyjmowania podań o numery Social Security
 • Przelewy świadczeń na rachunki bankowe w Polsce

Osoby mające indywidualne dolarowe konta bankowe mogą korzystać z załączonych formularzy zgłoszeniowych:
  
Bank Pekao SA: (Attachment 1) (PDF 768kb) 
Banki PKO BP, BPH i BGŻ: (Attachment 2) (PDF 135kb)

Kontakt:

  Dział Świadczeń Federalnych w Warszawie świadczy usługi dla osób mieszkających w następujących województwach: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie, a także dla osób zamieszkałych na terenie Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy i Słowacji.

  Osoby mieszkające w województwie dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim lub śląskim, powinny zwracać się do Konsulatu w Krakowie.

  Oba Działy Świadczeń Federalnych przyjmują wyłącznie osoby umówione na konkretny termin. W celu uzyskania informacji lub uzgodnienia terminu wizyty w Krakowie należy zadzwonić pod numer +48-12-424-5128 w godz. 9:30-12:00. W trakcie rozmowy niezbędny będzie numer świadczenia (najczęściej jest to numer Social Security).

  Adresy:


  Dział Świadczeń Federalnych
  Ambasada USA
  ul. Piekna 12
  00-539 Warszawa, Polska

  tel: +48/22 504-2112
  faks: +48/22 504 2122
  email: fbu.warsaw@ssa.gov


  Dział Świadczeń Federalnych
  Konsulat Generalny USA
  Ul. Stolarska 9
  31-043 Krakow, Polska

  tel: +48/12 424 5128
  fax: +48/12 424 5120
  email: fbu.krakow@ssa.gov


Przydatne adresy internetowe:

Zachęcamy do korzystania ze stron internetowych agencji federalnych:

Social Security Administration:
http://www.socialsecurity.gov
Department of Veterans Affairs:
http://www.va.gov/VA Foreign Medical Program:
http://www.va.gov/hac/fmp/fmp.asp
Office of Personnel Management:
http://www.opm.gov/
Railroad Retirement Board:
http://www.rrb.gov/

 

Adobe Reader

 • Bezpłatna wersja programu Adobe Acrobat Reader
  Bezpłatna wersja programu Adobe Acrobat Reader

  Wszystkie dokumenty do pobrania na tej stronie są w formacie PDF. Aby zobaczyć dokumenty w tym formacie konieczne jest posiadanie programu Adobe Acrobat Reader. Można go pobrać bezpłatnie klikając na link powyżej.